İletişim

Bu sitede yayınlanan yazı ve makalelerle ilgili görüşlerini iletmek veya makalelerini bu sitede yayınlamak isteyen hukukçular aşağıdaki email adresi ve belirtilen internet siteleri üzerinden benimle temasa geçebilirler.

www.atamer.av.tr